top
separations_linje
separator_info_delen

Torsdag 6 sept


 

 

Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.  

 

 

 

 

 

OMXS30 index 

(C 1 631,74 H 1 645,29 L 1 631,74)

OMXS30 faller nu tillbaka ytterligare efter att levererat de första 41 punkterna (rörelsefaktorn) nedåt och testat stödet vid 1 639 under tisdagen. Motreaktionen uppåt blev bara 6 punkter innan nästa fas nedåt tog vid. Genombrottet av 1 639-nivån under onsdagen skickade ned index till 1 632, som lägst. Vi har därmed fått en nedgång på 48 punkter så här långt. Det ger en nedgång på 2,9 procent om vi räknar om det. Vi drar av 61 punkter från 1 680 och får 1 619, som nästa stödnivå, vilken följs av 1 598-1 599. Vid den nivån, om den testas, handlar det om en nedgång på 81-82 punkter (1 680-1 598). Rörelsefaktorn blir mindre ju lägre index faller.

Vi har stöden och om vi vill vara riktigt kortsiktiga i vårt agerande kan vi sticka in 1 629 också men det blir lite väl plottrigt om vi ska dela upp det hela för mycket. Men den som jobbar extremt kortsiktig kan med fördel använda sig av fraktioner av rörelsefaktorn. Reaktionerna kommer även om stöden eller motstånden håller endast under någon/några timmar. Inte sällan är det 70 minuter det handlar om.

Backar vi ut igen ska vi nu närmast söka en möjlig lågpunkt under torsdagen. Om den sedan kommer in i början av dagen eller dröjer in mot eftermiddagen har vi inte räknat på utan det vi ser som möjligt är en reaktion uppåt efter en lågpunkt under dagen. Självklart räknar vi i första hand den som tillfällig innan vi får se hur marknaden agerar.

Skannar vi av den mediala bilden ökar de negativa beskrivningarna och rubrikerna ändrar tonläge. En subjektiv tolkning, naturligtvis, men det påverkar och skapar ett tryck nedåt i marknaden. 

Även om det ser ut att ligga en del elände framför oss in över oktober och in mot mitten av november är de negativa signalerna ännu inte helt på plats. Det handlar mer om en toppformation en tid och i en sådan kan vi inte utelämna möjligheten av en uppgång till 1 685, möjligen ännu högre om det dröjer till ett test av trendlinjen igen. Detta senare är inget jag tar för givet men då börsen nu är starkt känslodrivet och detta skapar normalt stora kast beroende på nyhetsflödet. Inom ramen för detta lägger vi in möjligheten av en ny topp. Samtidigt ska sägas att 1 677-1 682 är det mest perfekta motståndsintervallet i nuläget.

Det är bara det att en toppformation sällan skapas som ett upp och nedvänt V. Det ska normalt svänga en tid på höga nivåer innan en rekyl av lite större mått tar vid. Av den anledningen är stödet 1 598-1 599 mycket viktigt framöver. Om det bryts är det läge att blicka nedåt en tid.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,7 och 61,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,4 och 81,6 fallande

 

Kort sikt: Dagsstochastic 51,5 och 72,0 fallande

 

 

 

 
  

Oljepriset

Brent Blend 77,1 USD/fat

Oljepriset tog sig till 79,7 dollar som högst under tisdagen. Där tog det stopp efter 105 dagar från förra toppen den 22 maj och 80,5 dollar. I och med att toppen i maj kom in 1 dag för sent relaterat till det perfekta tog marknaden igen detta denna gång genom att sätta toppen under tisdagen i stället för onsdagen. Detaljer i sig, men vi accepterar å andra sidan alltid en avvikelse på +/- 1 dag just för att det är helgdagar och halva börsdagar inblandade, som vi inte alltid loggar.

Lägger vi sedan till tiden för uppgången från botten 70,3-70,4 dollar den 15-16 augusti får vi ihop 19 dagar och då är den korta rytmen också med oss och låter sig användas som trigger för en reaktion.

Uppgången blir därmed 9,4 dollar (+13,4%) på denna korta tid som är mindre än 3 veckor. Vi börjar med en reaktion på 3,6 dollar och har sedan 4,7 dollar i beredskap. Det ger oss ett första stöd vid 76,0-76,2 dollar. Bryts detta är det 75,0 dollar som tar vid som stöd.

Långsiktigt är oljepriset mycket intressant, då det finns goda förutsättningar för ett genombrott vid ett nästa test av toppnoteringen 80,5 dollar.

Om gå händelserna i förväg handlar det om en uppgång till 90,0-92,0 dollar när vi väl får en etablering över 81,0 dollar. Innan genombrottet sker måste vi räkna in tiden som en viktig faktor.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 90,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 65,9 och 50,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,1 och 86,2 fallande

Reaktionsdagar för oljan: 10 sept, 21 sept           

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren:

23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 80,5 dollar från den 17 maj och 22 maj        

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 61,7 dollar den 13 februari   

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

 

 

FTSE 100 index (London) 7 383,28

 

FTSE 100 fortsatte nedåt under onsdagen och tappade under dagen ytterligare 1,0 procent. Stödet vid 7 400, som höll den 24 juni är nu brutet, vilket innebär att det öppnar för en fortsatt nedgång till intervallet 7 000-7 100. Detta är sannolikt endast ett delmål då ett genombrott med tiden ger oss stöd vid 6 800 efter ett kraftigt fall. Rekord 7 885 22 maj -18

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september 

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj   

 

 
Se Ingemar Carlssons analyser på Youtube helt gratis, klicka på länken nedan eller skriv in adressen i URL http://www.youtube.com/user/TendensAB?feature=watch  

Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom