top
separations_linje
separator_info_delen

Torsdag 26 april


 

 

S&P 500 index

(C 2 639,40 H 2 645,30 L 2 612,67) + 0,18 %

S&P 500 inledde onsdagen med att till 2 613 och testa den stigande MA 200-kurvan fullt ut. Motreaktionen uppåt därefter under dagen gav en uppgång på 32 punkter, som mest. Det finns utrymme för mer på uppsidan men trenden är fallande och vi väntar in en fortsatt nedgång framöver. Det handlar i första hand om stödet i intervallet 2 530-2 555. Torsdagen är 90:e dagen efter rekordet den 26 januari och det är lite som om marknaden vill sätta en ny lägre topp den 26-27 april.

Vi jobbar med 103-104 dagar som nästa avstämningspunkt av betydelse och då handlar det om 9-10 maj. Den 9 maj ska då ställas i relation till lågpunkten 2 533 från den 9 februari i år. 

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 22 april, 6 maj  

Rekordnotering: 2 873 från den 26 januari 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 873 från den 26 januari 

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.

 


Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom