top
separations_linje
separator_info_delen

Tisdag 4 sept


Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.  
  
OMXS30 index

(C 1 660,14 H 1 664,47 L 1 656,94)

OMXS30 har stigit kraftigt under sommaren, där delårsrapporterna för andra kvartalet i år bidrog till att lyfta ett flertal aktier och därmed index. Uppgången från den 6 juli och 1 518 till toppen 1 680 den 29 september blev hela 162 punkter (+10,7%) och det på endast 54 dagar. Jag vill också se en viktig avstämning efter 69 dagar och det leder oss till den 13 september.

Nu efter toppen 1 680 får vi inrikta oss på en toppformation en tid, där index kan ta sig upp mot 1 685 nu under första halvan av september. Inget som är givet men en så pass kraftig uppgång som vi sett under sommaren avslutas inte med en kraftig nedgång utan vi kan förvänta oss en del svängningar fram och tillbaka i en möjlig toppformation. I detta finns det också utrymme för en ny toppnotering för året.

Anledningen att det tog stopp vid 1 680 den 29 augusti var bland annat den stigande trendlinjen som går genom vår graf ovan och som har en positiv lutning. Den 29 augusti hade denna linje värdet 1 680 om vi extrapolerar linjen från den 29 december -17 via 21 maj i år. Stigningen är 0,45 punkt per kalenderdag, vilket ger oss ett värde på 1 685 i samband med valdagen den 9 september eller mer naturligt måndagen den 10 september. 

Det andra motståndet vi hade att orientera med var 1 682, som var 2017 års toppnotering från den 6 november. Tidigare toppar utgör alltid motstånd, där marknaden oftast stannar upp och tvekar, som nu.

Index är i en stigande trend, vilket innebär att vi måste se på möjligheterna av en fortsatt uppgång så länge de positiva signalerna är intakta. En första positiv signal som vi ser det är att det är en mängd analytiker som varnar och som under sommaren har varnat för en kommande större nedgång på börsen.  Detta är oftast en positiv indikation, då det innebär att marknaden är beredd och agerar med försiktighet, vilket ger utrymme för fortsatt uppgång. Logiskt? Ja på börsen.

Men visst finns det anledning och utrymme för en reaktion nedåt men då en tillfällig sådan under rådande omständigheter. 

Vi har en mängd oroande och turbulenta rörelser i omvärlden.

USA med mellanårsval i november med allt vad det innebär i konfrontationer mellan olika grupperingar på båda ytterkanterna.

Turkiet som har en valuta som fallit kraftigt och med en inflation som är mycket hög och som nu ligger på 17,9 procent på 12-månadersbasis.

Vi ser också att turismen ökar till Turkiet som en effekt av att resandet blivit billigare med valutafallet. Detta motverkas till viss del av inflationen.

Argentina genomgår återigen en krissituation efter att för 15 år sedan haft en liknande situation med kapitalflykt ur landet. Argentinas Mervalindex toppade på 35 462 den 1 februari i år och har nu tappat drygt 28 procent sedan dess. Fallet där har bara börjat om vi ser det hela över 3-4 års tid. Med en inflation i under sommaren på 30 procent och en valuta som tappat 50 procent i värde mot dollarn är börsnedgången mer dramatisk. Styrräntan i landet höjdes i slutet av augusti till 60 procent för att motverka valutautflödet.

Listan kan göras längre om vi ser till mindre länder men det viktigaste för Europa är utvecklingen i Turkiet som redan nu har levererat spridningseffekter till Italien, där räntorna börjat stiga en hel del. Detta ser ut att kunna eskalera under oktober i år. Erdogan har försatt sig i en situation som tvingar honom att närma sig Ryssland och Iran. I den rörelsen sedan skylla allt på USA. De är ju alltid någon annans fel.  

Effekten av alla orosmoln har lett till att dollarn stärkts genom kapitalflykt från ett flertal länder som är i pågående kriser. Till detta ska vi sedan lägga amerikanska fonder som börjat ta hem kapital till USA från Asien och Europa. 

 I allt detta ska vi sedan orientera oss fram på börsen med ökande oro och stormar som ser ut att kunna eskalera under hösten 2019 och in över 2020. Det är under denna period vi också ska se vilka aktier och index som hänger på i en stigande trend och avslutar sina uppgångar inför det som inte ser roligt ut om man följer med ned i en börsrekyl.

Till en möjlig positiv börs får vi lägga D Trump och det handelskrig han byggt upp. När han med tiden löser det hela med inblandade parter kan det ge en stark effekt på ett flertal börser. Han har en annorlunda agenda men inte desto mindre handlar det om en tydlig strategi för att få och behålla ett initiativ. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu varit stigande 8-10 veckor tillbaka. Det ger oss anledning att se positivt på utvecklingen över en längre tid så länge de positiva signalerna består. Inom ramen för denna längre uppgång finns det utrymme för en tillfällig nedgång under 1-3 månader innan uppgången fortsätter.

Lång sikt: Månadsstochastic 79,8 och 63,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är nu uppe på höga nivåer igen efter att vi strax efter halvårsskiftet fick se inledningen på en uppgång för indikatorn. Höga värden betyder just nu att vi har en fortsatt stigning men vi kan inrikta oss på en indextopp under september inför en rekylfas.

Medellång sikt: Veckostochastic 88,9 och 84,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att vi fick in en topp för indikator i samband med att index noterade 1 680 den 29 augusti. I och med att det handlar om dagsbasis är rörelserna snabba för indikatorn. Höga värden innebär inte nödvändigtvis att index ska falla kraftigt, då indikatorn kan ligga kvar på höga värden medan index gör en toppformation för att sedan falla tillbaka. Det ger utrymme för en ny index topp under första halvan av september och då möjligen redan under innevarande vecka.

 

Kort sikt: Dagsstochastic 81,5 och 88,0 fallande


Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 14,1 och 12,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 52,8 och 55,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 14,6 och 21,1 fallande

Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015

 

 

 
  
Ericsson B 77,86

Ericsson ser nu ut att vara i slutskedet av en längre tids uppgång, där vi fått in 79,32 kronor som högst den 29 augusti. Detta kan ha varit toppen för en tid framöver, där alternativet är ett nytt ryck uppåt med försök att nå 81,00 kronor. En förväntad rekyl ska dock ses i ett större perspektiv, där vi långsiktigt är inställda på högre nivåer. 

Ericsson ser ut att ha fullbordat hela den rörelse som inleddes den 6 februari i år från 49,04 kronor. Vi har nu jobbat igen hela uppgången och använt ett flertal tekniker som vi jobbar med, där bland annat Gann Hjulet (GW) ger oss intressant information.

Detta gör oss lyhörda för att uppgången på 204 dagar från den 6 februari i år fullbordades den 29 augusti på just 204:e dagen. Vi vet att det ofta blir perfekt men vi vet också att det ibland blir en viss avvikelse, när en tillfällig toppformation är under bildande. Det ger oss då utrymme för en del ryckigheter i kurssättningen till dess vi får in negativa signaler från marknaden.

Utgångspunkterna 6 februari och 9 maj i år ger oss tidssambanden 6 september respektive 9 september om vi plockar in 7 månader och 4 månader och dess rytmer.

Rapporten för Q3 kommer först den 18 oktober och blir som vanligt en intressant läsning för marknaden.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 91,7 och 82,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 88,5 och 83,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 82,0 och 85,8 fallande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti vid 79,32 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 8 dagar och 8 veckor. Rörelsefaktor pris: 8,00

 

Motstånd: 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

 

 
  
Se Ingemar Carlssons analyser på Youtube helt gratis, klicka på länken nedan eller skriv in adressen i URL http://www.youtube.com/user/TendensAB?feature=watch   

 

 

 


Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom