top
separations_linje
separator_info_delen

OptionsTendenserBeställning till: info@tendens.se


I OptionsTENDENSer ger vi kortsiktiga prognoser för index och för de större aktierna på börsen. Vi försöker identifiera större vändpunkterna för enskilda aktier och OMX-index. Vi anger viktiga nivåer och försöker hela tiden ge alternativa tidpunkter för en vändning. I OptionsTENDENSer anger vi motståndsnivåerna för de aktier som har underliggande optioner och OMX-index. Vi sätter dessutom ut de kritiska dagarna i ett cykliskt mönster, där vi är beredda att agera. Vi anger hela tiden de olika alternativen så att Du kan reagera snabbt vid vändningar i såväl nedgång som uppgång. Vi följer även New York-börsen löpande, då Dow Jones Index har stort genomslag på Stockholmsbörsen. Du får alltid alternativen för att undvika överraskningsmomentet som fördröjer Ditt agerande.

 

OptionsTENDENSer (OT) utkommer med minst 17 nummer per månad.

Priser

 1 mån     1 350 kr

 3 mån     3 850 kr (1 283 kr/mån)

 5 mån     6 375 kr (1 275 kr/mån) 

 8 mån     8 990 kr (1 124 kr/mån)

12 mån  12 500 kr (1 042 kr/mån)

Priserna är inkl.moms (6%) och avser distribution via e-mail.

 

Klicka på det nummer nedan du vill läsa.

 

Nummer 233

Nummer 234

Nummer 235

Nummer 236

Nummer 237

 

 

 

 

 

 

Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom